Софтуер за управление на сервиз

Горното видео представлява демонстрация на основни функционалности, които програмата ТАКТ предлага.
Може да разгледате интерфейса и лекотата, с която се борави с продукта.

Забележки:

– Видеото е без звук.
– За да гледате видеото е нужно да имате инсталиран FLASH модул към броузъра.
– На места някои екрани в програмата се зареждат по-бавно, тъй като е използван софтуер за запис на видеото.
Такива забавяния при нормална работа с програмата НЕ се наблюдават.

web development