Софтуер за управление на сервиз

Типове оферта:


Първи вариант –директно плащане
Втори вариант-разсрочено плащане
Трети вариант – ползване на програмата срещу месечен абонамент
Четвърти вариант – 20 % от продажната цена при набиране на клиенти

1.Първи вариант –директно плащане

 • Такт Компакт (едно работно място ) – 350€
 • Такт Трейд (едно работно място ) – 150€
 • Такт Трейд + (едно работно място ) – 200€
 • Такт Стандарт (едно работно място) – 400€
 • Такт Универсал (еднa клиентска машина + сървър) – 500€
 • Такт Глобал (еднa клиентска машина + сървър+ каталог) – 1500€

Допълнителни работни места:

 • Такт Трейд + (от 1 до 3 ) – 45€ на работно място
 • Такт Стандарт (от 1 до 3 ) – 45€ на работно място
 • Такт Универсал (от 1 до 3 ) – 85€ на работно място
 • Такт Глобал (от 1 до 3  ) – 400€ на работно място
 • За повече места – по договаряне

2.Втори вариант – разсрочено плащане

На 4 вноски за 1 година – оскъпяване 20%

3.Трети вариант – ползване на програмата срещу месечен абонамент – предлага се във варианти : месечен, тримесечен или годишен

Примерни цени за годишен абонамент:

 • Такт Компакт (едно работно място) – 120€
 • Такт Трейд (едно работно място) – 100€
 • Такт Трейд + (едно работно място) – 120€
 • Такт Стандарт (едно работно място) – 150€
 • Такт Универсал (еднa клиентска машина + сървър) – 200€
 • Такт Глобал (една клиентска машина + сървър + каталог) – 300€

Допълнителни работни места:

 • Такт Трейд + (от 1 до 3 ) – 45€ на работно място
 • Такт Стандарт (от 1 до 3 ) – 80€ на работно място
 • Такт Универсал (от 1 до 3) – 80€ на работно място
 • За повече места по договаряне

4.Четвърти вариант – Закупувание на програмата срещу 20 % от продажната цена или абонамент срещу 20 % от абонаментната цена при поет ангажимент за набиране на нови клиети.


Инсталация и настройка на мрежата при необходимост- заплащат се транспортните разходи ,командировъчни и 15€ на всеки започнат час.
Обучение – заплащат се транспортните разходи ,командировъчни и 15€ на всеки започнат час.
Сервиз-

 1. Гаранционно обслужване -Две години от датата на закупуване или до края на абонамента.При нужда от посещение на място се заплащат транспортните разходи и командировъчни.
 2. Извънгаранционно обслужване – заплащат се транспортните разходи, командировъчни и 15€ на всеки започнат час.
 3. Отстраняване на мрежови и хардуерни проблеми – заплащат се транспортните разходи ,командировъчни и 15€ на всеки започнат час.

Специална функционалност (разработването на нестандартни функционалности) се договарят допълнително в зависимост от обема на работата

Горепосочените цени са без ДДС.

Стратос Софт има право при настъпили обективни причини да промени съществуващата ценова листа.

web development