Софтуер за управление на сервиз

Такт Компакт
Такт Трейд / Трейд +
Taкт Стандарт
Такт Универсал
Такт Глобал

ТАКТ Компакт

Един семпъл и евтин вариант на програмата за управление на малък автосервиз, обхващащ цялостната дейност на един обект от такъв тип, изключително лесен за работа и обучение. Въпреки простотата си съдържа сърцевината на автосервизния софтуер, а именно:

 • Уреждане на отношенията с клиента – създаването на Оферта и след това на Договор поръчка за извършването на ремонт с влаганите резервни части и услугите, които ги съпътствуват;
 • Регламентиране на отношенията с работниците – създаването на Работни карти за възлагането на  услугите на изпълнителите;
 • Обработване потока на резервните части – Доставка и изписване на частите за ремонта;
 • Водене на финансова отчетност – създаване на калкулация за извършеното и фактуриране;
 • Подържане на полезна номенклатура от данни –  този вариант подържа значителна информация за клиентите на автосервиза, марки и модели автомобили, марки и модели артикули, услуги, заменяемост, отстъпки, длъжности идр.;
 • Контролиране на достъпа – права за достъп и др.

ТАКТ Компакт притежава достатъчен набор от справки за извършени сервизни ремонти, задължения, плащания, приходи, печалба, заработка на изпълнителите, вложени резервни части и др.

Към формата за поръчки >>

ТАКТ Трейд

ТАКТ Трейд е търговска програма, покриваща необходимата гама функционалности на магазин.

Този вариант позволява обслужване на автомагазини, като поддържа доставка,продажба на едро,продажба на дребно,ползване на баркод четец ,продажба на консигнация, ревизии и др.

Финансовата част на ТАКТ Трейд следи задължения ,плащания,каси, банки и др.

Към формата за поръчки >>

ТАКТ Трейд +

ТАКТ Трейд + е пълноценна търговска програма, покриваща цялата гама функционалности на склад, магазин или мрежа от такива.

Този вариант позволява пълно обслужване на складове и автомагазини свързани със сервизите и с други  обекти с всички действия,които съпътствуват това-заявка,доставка,локация, прехвърляне между обекти,продажба на едро,продажба на дребно,ползване на баркод четец ,продажба на консигнация,блокиране на стоки,ревизии, бракуване и др.

Финансовата част на ТАКТ Трейд + обработва парични потоци, следи задължения ,плащания,каси, банки, извършва сборно фактуриране,трансвери на средства и дава възможност за връзка с обслужваща счетоводна програма и др.

Към формата за поръчки >>

ТАКТ Стандарт

Софтуерна програма за управление с достъпна цена, която покрива пълната функционалност на единичен обект с автосервиз, склад и магазин, включваща:

 • Уреждане на отношенията с клиента – създаването на Оферта и след това на Договор поръчка за извършване на ремонт с  влаганите резервни части и услугите, които ги съпътствуват плюс анекси към него;
 • Регламентиране на отношенията с работниците – създаването на Работни карти за възлагането на  услугите на изпълнителите и следене на изпълнението;
 • Обработване потока на стоките (резервните части) – доставка и изписване на частите за ремонта  или само изписване от склада при наличност;
 • Водене на финансова отчетност – създаването на калкулация за извършеното и фактуриране;
 • Освен автосервизната дейност, този вариант позволява, пълно обслужване на склад и автомагазин свързани със сервиза в същия обект с всички действия, които съпътствуват това – Заявка, Доставка, Изписване по договор поръчка, Продажба на едро, Продажба на дребно, Продажба на консигнация, Блокиране, Ревизии и др.;
 • Контролиране на достъпа – права за достъп и др.;

ТАКТ Стандарт притежава доста по-голямо количество информация от ТАКТ Компакт за: контрагентите на автосервиза, склада и магазина; марките и моделите автомобили; марките и моделите артикули; услугите / групи и подгрупи /; заменяемост; отстъпки; длъжнсти; потребители; валути и др.;

Този вариант, подържа по-богат набор от справки – за цялостната автосервизна дейност, включително за чакащи или незаплатени ремонти, заработка на изпълнителите, вложени резервни части, вложени услуги, външни услуги, задължения, плащания, приходи, списък на фактурите, печалба, неизпълнени заявки и др., както в сервизната, така и в търговската част;

Към формата за поръчки >>

ТАКТ Универсал

Изгоден ценово за големите си възможности  вариант на програмата, който освен, че покрива пълната функционалност на един обект, успешно управлява и мрежа от автосервизи, складове и магазини включващ:

 • Уреждане на отношенията с клиента – създаването на прием, Оферта и след това на Договор поръчка за извършване на ремонт с  влаганите в него резервни части и услугите, които ги съпътствуват плюс анекси към него;
 • Регламентиране на отношенията с работниците – създаването на Работни карти за възлагането на  услугите на изпълнителите и следене на изпълнението. Следене и създаване на отговорност за рекламации;
 • Обработване потока на стоките (резервните части) – доставката и изписването на частите за ремонта  или само изписването им от склада, при наличност на същите;
 • Освен автосервизната дейност – този вариант позволява пълното обслужване на складове и автомагазини свързани със сервизи и с други  обекти с всички действия, които съпътствуват това – Заявка, Доставка, Локация, Прехвърляне между обекти, Продажба на едро, Продажба на дребно, Продажба на консигнация, Блокиране, Ревизии, Бракуване и др.;
 • Финансовата част на програмата – обработва парични потоци, каси, банки, сборно фактуриране, трансвери на средства и дава възможност за връзка с обслужваща счетоводна програма и др.;
 • Контролира достъпа – широка гама права за достъп и настройки;

ТАКТ Универсал акумулира още по-голямо количество информация от ТАКТ Компакт и ТАКТ Стандарт за клонове и обекти, за контрагенти на автосервизи, складове и магазини, за марки и модели автомобили, за марки и модели артикули, за услуги /групи и подгрупи/, за заменяемост, продажби, покупки, отстъпки, длъжнсти, права за достъп, валути и др.

Този вариант подържа най-богат набор от справки  за цялостната автосервизна дейност, включително за чакащи или неплатени ремонти, заработка на изпълнителите, вложени резервни части, вложени услуги, рекламации, външни услуги, задължения, плащания, приходи, списък на фактури, печалба, неизпълнени заявки и др., както в сервизите така и в търговските обекти от веригата, която обслужва.

Освен възможността за централизиран контрол и управление и мощна база данни от типа клиент – сървър ТАКТ Универсал работи надежно чрез интернет връзка в реално време и позволява мигновен обмен на информация на далечни разстояния.

Към формата за поръчки >>

ТАКТ Глобал

Очаквайте скоро информация за продукта Такт Глобал, който е в крайна фаза на разработка.

Към формата за поръчки >>

web development